Aкрофлекс 2к PU-S

Полиуретанова боя за басейни

Приложение

Използва се като декоративно и защитно покритие на бетонни и метални повърхности в басейни.
“Акрофлекс 2K PU-S” представлява двукомпонентна полиуретанова система, характеризираща се с висока износоустойчивост и химикалоустойчивост на разтворители, петролни продукти, солена морска вода.
Продукта е сертифициран с маркировка CE и се класифицира като покритие за повърхностна защита на бетон.
Основни цветове: бял, светло син, тъмно син.

Предимства

 • бърз и лесен метод за защита, полагане с четка или валяк
 • висок клас полиуретан(алифат), характеризиращ се със забележителна UV защита.
 • изключителна устойчивост към действието на хлора и химическите препарати, използвани за поддръжка на басейни
 • запазва цвета си след контакт с химически препарати
 • осигурява безшевна защитна мембрана
 • може да се полага върху влажен бетон(за целта се грундира с АКРОЛИТ 2К Е)
 • многократно по-дълъг живот на покритието в сравнение с традиционните методи за защита на стоманобетон
d

Начин на употреба

Спазва се следния технологичен ред:

 • Полагане с четка, валяк на импрегнатор “Акролит 2К Е“. Основата, върху която ще се полага “Акролит 2К Е“ трябва да е добре почистена, равна, здрава, да е защитена от пасивен воден натиск.
  “Акролит 2К Е“ не се полага върху повърхности, третирани с хидрофобни импрегнатори: ксилоксани, вакси, парафини, силикон! Времето, между полагането на слоевете, не трябва да надвишава 48 часа!
 • Върху добре изсъхналия грунд се нанася първия слой на „Акрофлекс 2K PU-S”. Необходимо е да се смесят комп.А и комп.Б в тегловно съотношение 17/3 и добре да се разбъркат с бавнооборотна бъркачка. Време на нанасяне на забърканата смес: до 30 минути. При необходимост се разрежда до 10% с Бутилацетат. Не се работи във влажно или дъждовно време. Инструментите, с които се полага покритието трябва да не съдържат вода (почистват се с разтворители)!
 • Нанася се още един слой “Акрофлекс 2K PU-S”, като той се полага върху изсъхнал предшестващ го. Времето, между полагането на слоевете, не трябва да надвишава 48 часа!

Минимален разход

 • „Акролит 2К Е“: 150-200 гр/кв.м. в зависимост от повърхността
 • „Акрофлекс 2К PU-S”: 150-200 гр/кв.м. за слой в зависимост от повърхността

Опаковка и съхранение

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 до 30°С.
Кутии – нето 5 кг(А+Б), баки – нето 20 кг(А+Б)
Срок на годност – 6 месеца от датата на производство.