Хидроизолационни армировки

Текстили на база полиестер

Приложение

Служат като армировка в хидроизолационните покрития „Акрофлекс“, „Аквабит2“ и „Битуменка флекс“. По този начин се постигат високо якостни характеристики на хидроизолационните мембрани. Нетъканите текстили се ползват с цел покриване на пукнатини, фуги и ъгли по обработваемата повърхност.

Опаковка

Предлагат се на рула от по 10 кв.м. и 20 кв.м.