Битум-стик

За ремонт на покриви повърхности изложени на влага

Приложение

Прилага се за бързо запълване и залепване на пукнатини и шупли в покриви, улуци, водосточни и отводни тръби. Запълва дълбоки фуги и пукнатини. Издържа на движение до 10%.

d

Начин на употреба

Преди полагане на Битум-стик третираните повърхности трябва да са добре почистени. Нанасянето се извършва с шпатула. За по-добро прилепване е желателно фугата да бъде грундирана с “Битуменка грунд“ 1-2 часа предварително.

При използването му за залепване на рулонни битумни мембрани на покриви се намазват контактните повърхности, изчаква се 2-3 минути и се фиксират.

Разход

За фуги от 2 см ширина – 0.50-0.70 кг за линеен метър.

Опаковка и съхранение

Съхранява се в закрити сухи складови помещения при температура от 5 до 30°С.
Кутии – 5 кг, баки – 20 кг.
Гаранционен срок – 12 месеца от датата на производство.