Битуменка-флекс

Битумно-каучукова хидроизолационна композиция

Приложение

  • Битуменка-флекс представлява високо функционална еластична битумна композиция, служеща за хидроизолация на външни стени, на основи на ново строящи се сгради и покриви.
  • Със същия успех се използва и за антикорозионна защита, при полагане трайно в земята на тръбопроводи, цистерни и други.
  • Битуменка-флекс се ползва също и за възстановяване на стари битумни хидроизолационни покрития.

Предимства

  • Лесно и удобно за транспортиране и употреба – нанася се с четка с дълга дръжка или мече.
  • При работа с Битуменка-флекс отпада така нареченото „газопламъчно полагане“, залепване на битумни хидроизолационни мембрани с газови горелки или друг вид подгряване.
  • Поради използване на армиращи добавки и каучуци има по-висока температура на стичане в сравнение с обикновените битумни покрития и е напълно подходящ при вертикални и терасовидни хидроизолации.
  • При стриктно спазване на технологията се гарантира висока устойчивост на атмосферни влияния и дълготрайност на хидроизолацията от 5 до 20 години.
d

Начин на употреба

Композицията се използва във вида, в който се доставя. Преди работа е необходимо добре да се разбърка. Повърхността, върху която ще се полага композицията, трябва да бъде суха, добре почистена от прах и други замърсявания. Полага се с четка, валяк или пистолет, поне на два пласта. За грундиране на повърхността се използва битумната композиция Битуменка-грунд, а при липса на такава Битуменка-флекс се разрежда с АМВ, МРТ и др. в отношение 70/30%.

Върху засъхналия грунд е необходимо да се направят три намазвания с хидроизолационната композиция Битуменка-флекс. Пластовете се полагат всеки напряко на предишния, като за целта последния трябва да е изсъхнал.

След грундирането се намазва първия слой на хидроизолацията, върху него се залепя полиестерно платно, след което се нанасят следващите два слоя. Битуменка-флекс се полага при температура на околната среда минимум 10°С.

Почистване на инструментите

Иструментите се почистват с терпентин или АМВ, МРТ.

Разход

Метал – 0.25 до 0.45 кг/м² за пласт.
Бетон без омрежване – 0.50 до 0.80 кг/м² за пласт, в зависимост от порьозността на повърхността.
Бетон с омрежване – 2.5 до 3.0 кг/м² общо, в зависимост от порьозността на повърхността.

Опаковка и съхранение

Съхранява се в закрити сухи складови помещения при температура от 5 до 30°С.
Кутии – 5 кг, баки – 20 кг.
Гаранционен срок – 12 месеца от датата на производство.