АКРОЛИТ 2K Е

Грунд за влажен или необезмаслен бетон

Характеристики / предимства при работа с Акролит 2К Е

  • Нисък вискозитет
  • Силно сцепление към недобре почистени или влажни повърхности
  • Лесно полагане с четка или валяк
  • Кратки периоди на изчакване
  • Многофункционален

Двукомпонентен импрегнатор за полагане върху влажен или пресен бетон на 5 – 6 дни.
Използването му намалява срока за завършване на проекта и позволява по-раннен монтаж на последващите покрития.
Значително укрепва основата и подобрява сцеплението с последващи полиуретанови или епоксидни покрития.
Отличава се със забележителна адхезия към недобре почистен или мазен бетон.
Акролит 2К Е може да се полага директно върху силно овлажнени бетонни стени на подземни помещения с цел вътрешна хидроизолационна защита. Импрегнаторът създава бариера срещу проникване на капилярна влага по повърхността на стоманобетона.
За целта се нанасят с четка или валяк два-три слоя АКРОЛИТ 2К Е, през интервал от няколко часа.

d

Начин на употреба

“АКРОЛИТ 2К Е” се полага бързо и лесно с помощта на четка или валяк.
Преди работа е необходимо да се смесят комп.А и комп.Б и добре да се разбъркат с бавнооборотна бъркачка.
Време за нанасяне на забърканата смес: до 30 минути.

Разход

Минимален разход за слой: 0,2 литър/кв.м в зависимост от повърхността.

Внимание:

Продукта не се полага върху повърхности, трерирани с хидрофобни импрегнатори: ксилоксани, вакси, парафини, силикон!