Аквабит-грунд

Хидроизолационен битумен грунд

Приложение

Аквабит-грунд служи за антикорозионна защита на метални повърхности, грундиране на бетонни повърхности преди полагане на хидроизолационната композиция Аквабит2. Може да се ползва и за залепяне на битумна рулонна хидроизолация.

Предимства

  • Изключителна прилепчивост към всички видове подложки.
  • Екологично чист – не съдържа органични разтворители, безопасен за здравето продукт.
  • Лесен за полагане – полага се с четка, валяк или разпръсквач.
  • Бързо изсъхване на покритието.
  • Почистване на инструментите с вода.
d

Начин на употреба

Аквабит-грунд се използва във вида, в който се доставя. При необходимост се разрежда до 10% с вода. Преди работа е необходимо добре да се разбърка. Хидроизолационният грунд се полага с четка, валяк или пистолет, върху почистени и сухи повърхности.

Необходима температура на околната среда при работа – минимум +10°С.

Желателно е да се полагат минимум два пласта за хидроизолационна защита, а при грундиране е достатъчен един пласт.

Разход

Метал – 0.25 до 0.30 кг/м² за пласт.
Бетон – 0.70 до 1.00 кг/м² за пласт, в зависимост от порьозността на повърхността.

Опаковка и съхранение

Съхранява се в добре проветриви складови помещения при температура от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване!
Метални кутии – 4 кг, баки – 18 кг.
Гаранционен срок – 12 месеца от датата на производство.